Mitoloji

Yunan Mitolojisindeki 12 Büyük Tanrı, Tanrıça

5 dakika okuma

Yunan Mitolojisi ; Antik Yunanda Dünya’nın yaratılışı Tanrı, Tanrıça ve kahramanların söylentileri içermekle kalmayıp, aynı zamanda eski Yunan dinini oluşturmaktadır. 12 Olympos’lu. Her birinin birbirinden farklı özellikleri var. Antik çağda en çok korku duyulan 12 isim. Başka bir deyişle 12 Tanrı, Tanrıça. Yunan Mitolojisinde Antik Çağda bu 12 Tanrı’nın evreni yönettiğine inanırlardı.

Zeus

Göklerin,gök gürültülerinin tanrısıdır. En güçlü tanrıdır. . Ebeveynleri Rhea ve Kronos’dur. Birçok yerde elinde şimşek demeti ile betimlenmiştir. Aynı şekilde bereket ile birleşmiş ve yağmurlar Zeus’tan beklenmiştir. Tanrıça Hera’nın eşidir. Modern Yunancada Zeus’a ; ‘’Tanrıların ve İnsanların babası ”denir. Simgesi en bilindiği şimşektir. Aynı zamanda boğa, kartal ve meşe ağacı da vardır. Zeus’un en bilindik özelliklerinden biri çapkınlığıdır. Pek çok tanrıça ve ölümlü kişiler ile birlikte olmuştur. İstediği her şekle girebilir. Baş Tanrı olarak bilinir.

Poseidon

Denizlerin efendisi ve depremlerin yaratıcısıdır. En önemli silahı üç dişli yabadır. Bu silahını yere vurduğunda depremler meydana gelir. Büyük tanrı Kronos ile Rhea’nın oğludur. Zeus ve Hades ile kardeştir. Hırs ve gücü temsil eder. Sinirli bir kişiliği olduğundan dolayı sık sık depremler yaratıp şehirleri yok eder. Hırsına örnek verecek olursak; Atlantis’i yok etmiştir. Roma mitolojisine göre adı Neptün’dür. Eşi Amphitrite’dir. En tehlikeli çocuğu Triton’dur. Yaramaz ve canavar ruhlu çocuklarının bedenleri; belden yukarısı insan, diğer kalanı balıktır. Zeus’tan sonra en önemli tanrıdır.

Hera

Zeus’un eşidir. Doğum esnasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur. Mitolojide en güçlü, en cesur ve Afrodit’ten sonra en güzel tanrıçadır. Ebeveynleri Kronos ve Rhea’dır. Simgeleri arasında nar, inek, aslan, zambak, akrep ve en önemli olan simgesi tavus kuşudur. Çok kıskanç ve kin tutan bir tanrıçadır. Zeus’un önemli kararlarında büyük bir yetkisi vardır. Ek olarak Hera baharla ilişkilendirilir. Baş Tanrıçadır.

Afrodit

Kısaca aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Güzel kadınları temsil eder. Aynı şekilde pek çok tanrı Afrodit’e aşıktır. Afrodit çoğu yerde altın sıfatıyla karşımıza çıkmakta. Çoğu yerde oğlu olarak bilindiği Eros ile görünmektedir. Fakat Eros Hesiodos’a göre oğlu değildir. Afrodit çoğu zaman çıplak betimlenir.

Athena

Her şeyden önce zeka, strateji, ilham, sanat ve barışın tanrıçasıdır. Ebeveynleri Zeus ile Metis’dir. Herkül’ün görevlerinde yardım ederek akıl hocalığı yapar. Simgeleri kalkan, mızrak, baykuş ve zeytin dalıdır. Atina şehrinin koruyucusu ve baş tanrıçasıdır. Aynı şekilde de adınıda ondan almıştır. Zeus’un en kıymet verdiği tanrıçadır. Athena’nın özel bir zırhı vardır. Adı Aegis’tir. En önemlisi Zeus’un en sevdiği kızıdır.Dolayısıyla Zeus’un yıldırımlarını da sadece o kullanabilir. 

Ares

Kaos, yıkım ve savaş tanrısıdır. Kısaca savaş tanrısı olarak bilinir. Ebeveynleri Zeus ve Hera’dır. İnsanları birbirine düşürmekten ve savaştırmaktan zevk duyar. Athena ile zıttır. Olimpos tanrıları içinde belki de en fazla utanç verici duruma düşen tanrıdır. Hiç kimsenin sevmediği bu tanrı birçok zaman zor duruma düşürülür. Evliliğinden mutsuz olan Afrodit ile gizli ilişki yaşadı.

Artemis

Kısaca avcılık ve kır tanrıçasıdır. Ebeveynleri Zeus ile Leto’dur. Apollon’un ikiz kız kardeşidir. Ay tanrıçasıdır. Ares’in dostudur. En büyük Yunan tanrıçalarından biridir. Anadolu’da tapılım gören ve en çok sevilen tanrıçalardan birisidir. Kardeşinden bir gün önce doğmuştur. Apollon’un doğum esnasında annesine yardımda bulunmuştur. Sonuç olarak annesinin çektiği acıyı görünce evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin etmiştir. Ek olarak Artemis ile bir bilgi; Büyük İskender ‘in doğduğu  gece Makedonya’ya giderek  İskender’in doğumunda ebelere yardım ettiği söylenir.

Hades

Kısaca ölülere hükmeden yer altı tanrısıdır.Ebeveynleri Kronos ve Rhea’dır. Tanrı Zeus kardeşleri ile yeryüzünün hakimiyetini paylaşırken kendisine gökyüzü, Poseidon’a denizleri ve Hades’e de yer altı düşer. Ölüler ülkesi tanrısıdır. Fakat kötü bir tanrı değildir. Yer altında olan bütün hazinelerin sahibi olduğu için Romalılar onun adını Plüton yani, varlıklı olarak değişim yapmıştır. Ek olarak Hades’in kelime anlamı görünmez demektir. Hades’i görünmez yapan bir miğferi Bident olarak bilinen çift uçlu asası vardır. Bu asanın uçlarından birisi ölümü diğeri ise yaşamı temsil eder.

Demeter

Bereketin, tarımın, anne sevgisinin ve mevsimin tanrıçasıdır. Ebeveynleri Kronos ile Rhea’dır. İnsanlara nasıl toprağa ekilip biçilmesini öğreten Demeter’dir. Bu nedenle ekinleri simgeler. Ekinler arasında en önemlisi buğdayı simgeler. Heykellerinde baygın şekilde bakan, sarı renginde olan  saçlarının omzuna döken, güzel bir kadın olarak gösterilir.

Hephaistos

Ateş tanrısıdır. Ebeveynleri Zeus ile Hera’dır. Hera, Hephaistos’u yalnız doğurmuştur. Afrodit’in eşidir. Uygarlığı, şehir hayatını ve tarımı korur. Tanrıların en çirkinidir. Ayakları topaldır. Bu olay iki şekilde de açıklanır. Birincisi; Zeus, Hera ile kavga ederken Hephaistos annesinin tarafına geçmiş bu duruma sinirlenen Zeus ise oğlunu Limni adasına fırlatmış ve bu yüzden sakat kalmıştır, ikincisi Hephaistos sakat bir şekilde doğmuştur. Bu durumdan utangaçlık duyan annesi onu Olympos’tan aşağı fırlatmış. Hephaistos’u Thetis ve nereidler büyütmüştür. Hem insanlar hem de tanrılar arasında en sevilen tanrıdır. Olympos’da bulunan görkemli sarayları kendisi yapmıştır.

Hermes

Tüccarların, hırsızların ve yolcuların koruyucu tanrısıdır. Ebeveynleri Zeus ile Maia’dır. Zeus’un habercisidir. Tanrıların en hızlısı ve en kurnazıdır. Caduceus adına büyük bir değnek taşır.

Dionysos

Kısaca şarap tanrısıdır. Barış aşığıdır. Medeniyet destekçisidir. Ebeveynleri Zeus ile Semele’dir. Ölümlü bir ebeveyni olan tek Olympos tanrısıdır. 2 kere meydana gelmiştir.

Abone
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle